CONSULTEU LES ACTIVITATS

Cercle del MDM

Què és el Cercle del MDM?

Al Museu de Montserrat hem impulsat un col·lectiu d’amics de la institució que denominem Cercle del MDM, amb l’objectiu d’engruixir i consolidar la comunitat de persones sensibles a l’art que sintonitzen amb l’humanisme obert i inclusiu que intentem transmetre amb el nostre treball des del Museu.
 
El Museu de Montserrat és una entitat que pertany a l’Abadia de Montserrat, però té una dinàmica pròpia i molt viva en el món de la cultura del nostre país, i encara més després que entre les activitats de la nostra institució hem assumit la direcció de l’Institut Art i Espiritualitat Sean Scully, en la renovada església de Santa Cecília de Montserrat.
 
Qualsevol persona pot ser membre del Cercle del MDM gratuïtament. Els membres rebran informació personalitzada i de primera mà de les novetats i activitats del Museu i de Santa Cecília de Montserrat. També donarà dret a participar en activitats especials, però, sobretot, ens agradaria que el vincle d’amistat us faci sentir el Museu de Montserrat com a cosa pròpia. Fer-se soci del Cercle del MDM no suposa cap obligació ni cap cost. Ben al contrari, com a contraprestació tots els inscrits rebran un carnet acreditatiu.
 
Uneix-te al Cercle del MDM!

Quins avantatges tindré com a soci del MDM? 

Participar en visites comentades
Activitats exclusives
Visites singulars amb els artistes
Descomptes en l’entrada al Museu i en productes de la botiga
Activitats a Santa Cecília de Montserrat
Carnet personal gratuït
... i molt més!
 
Vols ser membre del Cercle del MDM?

Tria la teva modalitat!

-      En són SOCIS tots els qui vulguin inscriure-s’hi, de forma gratuïta i sense compromís. Obtindran un carnet gratuït que els permetrà descomptes en les entrades i productes d’art a la botiga del museu i la participació voluntària a les activitats programades exclusivament per al Cercle del MDM.
 
-      Els SOCIS BENEFACTORS són aquells que poden i volen col·laborar amb una aportació econòmica a partir de 20€ anuals, canalitzada a través de la Fundació Abadia de Montserrat 2025, per patrocinar una restauració de la qual se senten mecenes o algun altre projecte proposat pel Museu. Aquest mecenatge té beneficis fiscals per al donant amb la deducció d’un 80% pels primers 150€ del donatiu i del 35% sobre la resta de l’import del donatiu, amb un límit del 15% de la Base liquidable, podent-se incrementar en un 5% addicional de deducció en el supòsit que durant els tres exercicis anteriors s’hagués fet una aportació,  igual o superior, en cada un d’ells, als de l’exercici anterior.

A més, pel fet que el donatiu es destina a un esdeveniment d’excepcional interès públic, la deducció del 80% pels primers 150€ i el 35% sobre la resta de l’import es veu incrementat en un 5% addicional.

La Fundació Abadia de Montserrat 2025 emetrà a cada donant el corresponent certificat de donació. El MDM oferirà un tracte preferencial als seus socis benefactors.
 
-      El CLUB JÚNIOR aplega nens i nenes de 9 a 14 anys, que tenen inclinació envers l’art o l’arqueologia. Les sessions consisteixen en jocs guiats per monitors especialitzats en què els infants juguen a ser arqueòlegs, o artistes plàstics, o restauradors o conservadors de museu, tot utilitzant materials facsímils i aprenent bones pràctiques de manipulació i conservació. Les sessions tindran lloc al Museu de Montserrat, els dissabtes al matí, d’acord amb un calendari. Sovint la pertinença al Club Júnior anirà lligada amb la de Famílies del Cercle del MDM.
 
-      La SECCIÓ JOVE DEL CERCLE DEL MDM acull nois i noies de 15 a 17 anys interessats per l’arqueologia, l’art i els museus. Les activitats consistiran en tallers d’informació i tractament dels materials fent servir alguns materials autèntics i utilitzant les infraestructures del Museu. Les sessions seran dirigides per monitors especialitzats i es faran els dissabtes al matí.
 
-      La Secció d’UNIVERSITARIS I POSTGRAUS del Cercle del MDM pretén aplegar un estol d’estudiants universitaris, postuniversitaris i doctorands interessats per l’estudi directe del fons arqueològic i artístic del Museu de Montserrat, que vulguin fer un període de pràctiques amb nosaltres o interessats a fer treballs de curs, de grau o tesis doctorals sobre els materials del nostre Museu. Els facilitarem l’accés directe als objectes del seu estudi, i a la documentació de l’Arxiu del MDM i, segons els casos, divulgarem les conclusions dels seus treballs per mitjà de les pàgines web i els blogs oficials del MDM. Cada cas serà estudiat i valorat individualment ja que implica una integració, encara que sigui temporal o puntual, a la dinàmica interna de l’equip del Museu.   

Com em puc fer soci?

Escriu un correu electrònic amb les teves dades personals a museu@larsa-montserrat.com, indicant-hi sobretot la teva adreça postal perquè et puguem enviar el carnet personalitzat.

Com puc fer la meva aportació econòmica?

Els socis benefactors podeu fer el vostre ingrés bancari a:
Fundació Abadia de Montserrat, 2025.
CaixaBank  ES57 2100 0215 3502 0003 6394
Important: indiqueu en l’assumpte “Cercle del MDM” i el vostre nom i cognoms.