Art budista

Art budista

Selecció de figures i objectes rituals propis del budisme, rebuda com a donació l'any 2018.