Langlois. Gravats de Montserrat

L’àlbum de gravats de Montserrat del coronel Jean-Charles Langlois (1830)
 
Jean-Charles Langlois (Beaumont-en-Auge, Calvados, 1789 – París, 1870). Als 20 anys fou cridat a files a l’exèrcit de Napoleó i va intervenir a les batalles de Wagram (1809) i de Waterloo (1815). Acabada la guerra, va estudiar pintura a l’estudi d’Horace Vernet. El 1819 fou novament militaritzar i enviat pel rei Lluís XVIII a Espanya a consolidar l’absolutisme de Ferran VII. En aquesta ocasió Langlois va visitar Catalunya i en base a les notes i estudis del natural que prengué va publicar Voyage pintoresque et militaire en Espagne, Catalogne, accompagné de notes explicatives sur les batailles communiquées par MM le Maréchal Gouvion Saint-Cyr et les généraux Decaen, Lamarque, etc. París, 1826-1830, que comporta 40 làmines i dos folis de text. En connexió amb aquest àlbum fou publicat com a separata el que ara us presentem que té aquesta referència editorial: Vues du Couvent et des Hermitages du Mont Serrat en Espagne, París, Ardit, Londres, Engelman, 1830, 12 làmines litogràfiques de 43,5 x 30 cm. Cada làmina va marcada amb el segell en sec de la impremta E. Ardit de París.

Aquesta sèrie és important per a nosaltres perquè és el testimoni gràfic més fidedigne i de més qualitat del Montserrat ruïnós després de la Guerra del Francès i ens proporciona una visió romàntica de les ruïnes, tocades de mort però que malden per resistir l’embat dels temps. Tanmateix cal advertir, però, que hi ha anacronismes i que la composició inclou alteracions fantasioses. Però allò que realment va fer famós Langlois i que l’ha constituït en un mestre en la Història de l’Art van ser els seus extraordinaris panorames de batalles de Napoleó, en algunes de les quals havia participat personalment. Aquests panorames, alguns dels quals són peces importants d’alguns museus militars, van ser decisius per a forjar la llegenda de Napoleó durant el segle XIX.