Actualitat

Nou llibre sobre el fons mesopotàmic del Museu
18 / 09 / 2015

Avui a les sis de la tarda tindrà lloc al Palau Robert de Barcelona (Pg. de Gràcia, 107. Barcelona) la presentació de La colección mesopotàmica del Museo de Montserrat (ed. Javier Uriach / Museu de Montserrat). Aquest llibre és el resultat de l’estudi especialitzat del Dr. Ignacio Márquez Rowe (CSIC) sobre la secció mesopotàmica del Museu Bíblic de Montserrat, que no només té interès pel seu contingut històric, arqueològic i literari –on trobem les arrels de la nostra civilització–, sinó que evoca la continuïtat dels estudis sobre l’Orient Bíblic que en el passat i en el present ha trobat a l’Abadia de Montserrat un conreu i un desenvolupament marcat per la relació existent entre la fe i la ciència.


A l’acte hi prendran part el P. Pius-Ramon Tragan, monjo de Montserrat i director de l’Scriptorium Biblicum et Orientale de Montserrat, el Sr. Javier Uriach (editor), el Dr. Ignacio Márquez Rowe (autor del text) i el P. Abat de Montserrat Josep M. Soler.


A l’inici del segle passat, el P. Bonaventura Ubach, monjo de Montserrat, sostingut pels abats Josep Deàs i Antoni M. Marcet, va sentir la necessitat de conèixer i d’estudiar les civilitzacions d’Egipte, de Síria, de Palestina i de la Mesopotàmia amb la finalitat d’interpretar el contingut de la Bíblia partint del context històric, geogràfic i cultural que van condicionar els seus orígens.


El catàleg de la col·lecció mesopotàmica ha estat elaborat pel Dr. Ignacio Márquez Rowe, especialista en llengües sumèria i acàdia i membre del CSIC, manifesta la riquesa de la secció, que conserva el conjunt de materials adquirits pel P. Ubach durant el seu llarg viatge per les terres de l’Iraq els anys 1922-1923. En el llibre es pot comprovar i admirar la varietat i la importància d’aquesta col·lecció mesopotàmica, resultat d’un esforç i d’una constància admirables, obra personal del P. Bonaventura Ubach. També es pot constatar l’amplitud dels dos grans projectes que van determinar la vida del monjo biblista: fundar un Museu Bíblic que oferís el context històric i cultural de la formació de les Escriptures; i realitzar la traducció i el comentari dels llibres de l’Antic i del Nou Testament en una col·lecció que tindria 23 volums. El caràcter de la persona del P. Ubach, la seva saviesa i la seva obra van engegar l’Scriptorium Biblicum et Orientale de Montserrat; és a dir, l’escola bíblica del monestir, que des de llavors continua viva en els seus deixebles immediats i en els monjos biblistes que van continuar després.


La publicació d’aquest catàleg és una afirmació de la persistència de la tradició històrica i cultural de Montserrat i també de la vitalitat del país.