Històric

Nigra Sum. Iconografia de Santa Maria de Montserrat
juny 1995

Museu de Montserrat

1995

Comissari: Josep de C. Laplana