Històric

Corbella. Pintures de la sèrie Crucifixions


Xilografies del P. Oriol Diví. Ex-libris i nadales


Daura. De la Mediterrània als Apalatxes


Nigra Sum. Iconografia de Santa Maria de Montserrat