NORMATIVA


NORMATIVA
NORMATIVA
NORMATIVA
NORMATIVA
NORMATIVA
NORMATIVA

La normativa vigent a tots els museus demana un capteniment apropiat. El visitant haurà de mantenir l’ordre i evitar produir perill o malestar, dificultar el normal desenvolupament de les activitats o deteriorar les instal·lacions del museu. No podrà tocar les obres exposades, llençar coses a terra, menjar ni beure, fumar, alçar la veu, córrer, ni molestar els altres visitants. El visitant no podrà accedir al Museu amb animals de companyia, llevat dels gossos pigall.


INFANTS
Els infants hauran d’anar acompanyats d’un adult que es responsabilitzi del capteniment de l’infant.

ACCÉS
El visitant no podrà accedir al Museu amb bosses, paquets, maletes ni motxilles més grans de 30 x 30 cm, amb armes de foc, armes blanques, paraigües o altres elements punxants, ni amb esprais o productes líquids. En cas de detecció d’un objecte prohibit, s’advertirà convenientment. 


No podran accedir al Museu les persones amb barret, amb la cara tapada o maquillada que impedeixi la seva identificació, ni les persones vestides amb disfresses i/o mantes de llit. Tampoc es podrà accedir sense sabates, despullat o amb el tors nu.


Tampoc hi podran accedir amb aparells de mobilitat (monopatins, monopatins elèctrics, patins, segway, etc.), tret de les persones que manifestin una discapacitat sensorial o física i els necessitin per a la seva pròpia mobilitat personal. 


FOTOGRAFIES
Es poden fer fotografies sense flaix a les sales del museu. Les fotografies poden estar prohibides eventualment en algunes exposicions temporals, si així s’indica. No està permès fer servir trípode.


Per a sol·licituds de premsa, si us plau, contacteu amb el Departament de Comunicació a l’adreça electrònica oscarbardaji@abadiamontserrat.net


HORARI
La venda dels tiquets d’entrada finalitza 30 minuts abans del tancament del Museu.
La sortida del públic de les sales d’exposició permanent i de les sales d’exposicions temporals comença 15 minuts abans del tancament del Museu i, a partir d’aquest moment, ja no es permet l’ingrés a sales. Cal que tots els visitants del Museu hagin sortit de l’edifici a l’hora del tancament.


La Direcció del Museu podrà modificar, excepcionalment, aquests horaris per a esdeveniments especials.


ALTRES
El visitant haurà d’avenir-se a les indicacions del personal d’atenció al públic, del personal de seguretat i del personal del Museu degudament acreditat.