NORMATIVA


NORMATIVA
NORMATIVA
NORMATIVA
NORMATIVA
NORMATIVA
NORMATIVA

La normativa vigent a tots els museus demana un capteniment apropiat. El visitant haurà de mantenir l’ordre i evitar produir perill o malestar, dificultar el normal desenvolupament de les activitats o deteriorar les instal·lacions del museu. No podrà tocar les obres exposades, llençar coses a terra, menjar ni beure, alçar la veu, córrer, ni molestar els altres visitants. El visitant no podrà accedir al Museu amb animals de companyia, llevat gossos pigall.


INFANTS
Els infants hauran d’anar acompanyats d’un adult que es responsabilitzi del capteniment de l’infant.

ACCÉS
El visitant no podrà accedir al Museu amb bosses, paquets, maletes ni motxilles més grans de 40 x 30 cm, amb paraigües o altres elements punxants, ni amb esprais o productes líquids. En cas de detecció d’un objecte prohibit, s’advertirà convenientment.

FOTOGRAFIES
Podeu fer fotografies sense flaix a les sales del museu. Les fotografies estan prohibides a les sales d'exposicions temporals, si no s'hi indica el contrari. No està permès fer servir trípode.

Per a sol·licituds de premsa, si us plau, contacteu amb el Departament de Comunicació a l’adreça electrònica oscarbardaji@abadiamontserrat.net


HORARI
La venda de bitllets d’entrada finalitza 30 minuts abans del tancament del Museu.
La sortida del públic de les sales d’exposició permanent i de les sales d’exposicions temporals comença 15 minuts abans del tancament del Museu i, a partir d’aquest moment, ja no es permet l’ingrés a sales. Cal que tots els visitants del Museu hagin sortit de l’edifici a l’hora del tancament.


ALTRES
El visitant haurà d’avenir-se a les indicacions del personal d’atenció al públic, del personal de seguretat, així com del personal del Museu degudament acreditat. 
La Direcció del Museu podrà modificar, excepcionalment, aquests horaris per esdeveniments especials.