Pintura antiga

Gran part de les pintures d’aquesta secció provenen de les adquisicions fetes per l’abat Antoni M. Marcet a Roma i a Nàpols entre 1913 i 1920. També l’Abat Aureli M. Escarré va ampliar la col·lecció amb adquisicions noves a les quals s’han afegit altres donacions.