Actualitat

Finestra oberta a les reserves: Art budista
03 / 12 / 2023

El Museu de Montserrat, a banda de les col·leccions que es poden veure en visitar les diverses sales, disposa d’un ampli conjunt de col·leccions de tota mena, moltes de les quals provenen de donacions rebudes els darrers anys.


L’espai disponible, limitat, ens obliga a fer una tria i deixar fora de l’exposició permanent gran nombre d’obres.


A tall d’exemple, presentem una selecció de figures i objectes rituals propis del Budisme, que va ingressar l’any 2018 complementant la col·lecció d’art asiàtic ja present al Museu.


Presentant-la dins de la finestra oberta, volem fer arribar el nostre agraïment a les moltes persones que han fet confiança en el nostre Museu.