Actualitat

Finestra oberta a les reserves: Plafó de ceràmica del segle XVI de l'ermita de Santa Anna
12 / 04 / 2024

Format per un conjunt de 9 rajoles, presenta una singular composició decorativa de l’escut de Montserrat (la muntanya i la serra de bastidor) encerclat per una sanefa en blau i envoltat per motius vegetals i florals, els quals al seu torn estan delimitats per una segona sanefa cordejada, amb els caps de quatre serafins a cada angle.


El conjunt de rajoles, d’estil renaixentista del s. XVI, procedien del Monestir de Montserrat. Al s. XVIII foren reaprofitades com a paviment de l’ermita de Santa Anna.


Aquest plafó fou destruït de forma intencionada, amb especial intensitat en aquelles rajoles que formen el símbol de Montserrat: es poden apreciar impactes directes en diferents punts.


Aquesta acció destructiva es pot vincular als esdeveniments tràgics de la Guerra del Francès (1811) quan les tropes napoleòniques provocaren la ruïna de les ermites, incendiant-les i destruint-les.


Més detalls a https://bit.ly/PlafoSantaAnna .