Retalls de Premsa

La intrahistòria del Caravaggio de Montserrat
21 / 05 / 2017

Josep Playà Maset
La Vanguardia