La Passió de Lucas Cranach

Les xilografies de la Passió de Crist de Lucas Cranach

Lucas Cranach el Vell (Kronach, 1472 – Weimar, 1553) és amb Albert Durer el millor exponent de la pintura renaixentista alemanya. Quan va fixar la seva residència a Wittenberg, el 1504, al servei de Frederic el Savi, elector de Saxònia, va viure de prop els grans esdeveniments de la Reforma empresa pel frare agustí Martin Luther i s’hi adherí sincerament, tot i que Cranach era un home pacífic i més aviat conciliador. A més de ser pintor cortesà i de rebre encàrrecs d’esglésies i de nobles i burgesos, va ser un gravador de temes de tota mena, però principalment religiosos i connectats amb l’esperit de la Reforma. El 1507 grava les catorze xilografies de la Passió de Crist, coincidint amb l’edició de La Petita Passió que editava Durer per aquelles dates. L’edició va encapçalada per un frontispici amb la inscripció llatina que traduïm així: “Passió de Nostre Senyor Jesu Crist contada amb bellíssimes imatges pel pintor del duc de Saxònia, Lucas Cranach, l’any 1509”. La col·lecció de l’Abadia de Montserrat té dotze de les catorze estampes de què consta la sèrie completa. Provenen del llegat testamentari de l’arquitecte Xavier Busquets, que segurament les adquirí a Basilea amb algunes altres obres artístiques que es troben al Museu de Montserrat. Manquen les estampes 1 i 2, que relaten l’Oració de Jesús a l’hort i l’empresonament de Jesús. Són xilografies fetes amb una matriu de 24,7 x 17,2 cm, estampades de dues en dues en fulls de 31,2 x 38,7 cm. No hem esbrinat, ja que són desconegudes fins i tot en el món acadèmic, si pertanyen a una edició pròxima a l’edició prínceps, però sí que es tracta d’una edició anterior al segle XVII o XVIII, perquè alguns fulls porten restes d’escriptura manuscrita d’aquesta època.