Calendaris i agendes

En l’avinentesa del desembre i del canvi d’any ens ha semblat escaient de presentar a la vitrina  Ephemera  un  petit recull d’impresos referents a calendaris, anuncis de calendaris i agendes dels anys vuitanta del segle XIX fins a la primera dècada del XX. En un ventall cronològic de vint-i-cinc anys podem veure el canvi de gust des del premodernisme propi de l’Exposició Universal de 1888, al Modernisme i els primers batecs del Noucentisme en uns impresos eminentment populars.