Nadales dels repartidors de diaris

Nadales dels repartidors dels dos diaris barcelonins: La Veu de Catalunya i El Diari de Barcelona

Era ja un costum inveterat que els repartidors de diaris, els serenos, els porters, els guàrdies municipals, els fanalers de l’enllumenat públic... arrodonissin els seus sous, habitualment baixos, amb les propines que aconseguien amb les felicitacions nadalenques. Els dos diaris de Barcelona expressen molt gràficament els seus idearis polítics amb una iconografia molt significativa. La Veu de Catalunya, un diari de centre-dreta eminentment catalanista, i El Diari de Barcelona, que utilitza com a llengua d’expressió el castellà i centra el seu interès gairebé exclusivament en les glòries de la ciutat. Tant els artistes, dissenyadors, com les indústries litogràfiques són les més habituals en la producció d’aquest tipus d’imprès que feien servir els comerços privats.
 
Josep de C. Laplana i Bernat Puigdollers
Museu de Montserrat