Rostres de l'Antic Egipte

La representació de la figura humana a l'Antic Egipte va ser molt freqüent i se'n conserven multitud d'exemples.  Aquests corresponen generalment a imatges de divinitats amb forma antropomorfa o imatges del faraó i d'altres personatges relacionats amb la reialesa, però també veiem figures de servents i individus del poble que apareixen realitzant tasques quotidianes.

En totes les representacions el cos humà estava subjecte a un cànon de proporcions que, segons la seva grandària,  determinava la importància de l'individu. Els rostres dels personatges també proporcionaven informació. La seva fesomia, sovint esquemàtica, ens parla del concepte de bellesa femenina o masculina propi de l'època, ens indica la condició social, i a més els gestos, absolutament codificats, i la intensitat de la mirada ens remeten al temps en què la imatge fou feta.

Poques cultures ens permeten associar una producció artística amb tanta facilitat com la de l’Antic Egipte. La plasticitat i els trets són tant característics i universalment coneguts que ens permeten identificar immediatament una imatge.