Escoles / Secundària

D'Hammurabi a Alexandre el Gran
1 hora

Fa molt de temps a l'entorn del Mar Mediterrani s'hi establiren pobles que van convertir els seus trets culturals diferencials en la base de formació de grans civilitzacions. És el moment del naixement de l'escriptura, de l'expansió del comerç i de les construccions monumentals.

Reserves i més informació a visitescomentades@larsa-montserrat.com o bé al telèfon 93 877 77 27