Art itinerant

Les exposicions dels fons propis del Museu de Montserrat sovint s'ofereixen a altres entitats públiques o privades per tal que el nostre patrimoni artístic viatgi fora de Montserrat i pugui arribar a un públic més ampli. La presència en el món de la cultura és un dels objectius fundacionals del Museu de Montserrat.
Si sou una institució interessada en disposar d’alguna de les nostres exposicions poseu-vos en contacte amb el museu.