AULA D'ESTUDI


Pedro Berruguete(Paredes de Nava, Palència, 1450 – Madrid, 1503)Naixement de la Mare de Déu,Dormició de la Mare de Déuc. 1485-1490.Oli i full d’or sobre taula, 128 x 95 cm.N.R. 200.302 i 200.301, adquirits a Madrid, 1948. La primera...
»   CONTINUAR LLEGINT


Jaume Cabrera(actiu 1394-1432)Fragments de retaule1415-1420Tremp i full d’or sobre taula, 187 x 127 cm.N.R. 201.135. Donació Manuel Carreras Martí, 1987. Aquesta peça és una composició de dos fragments ben diferenciats d’un mateix retaule...
»   CONTINUAR LLEGINT