Actualitat

«Crist de Renània»
14 / 06 / 2024

El Crist a la creu és el tema iconogràfic central de l’art cristià. És una imatge que no només representa el seu sacrifici, sinó que és l’emblema de la redempció i la salvació de tota la humanitat.


El «Crist de Renània» s’ajusta, en termes generals, a la iconografia dels Crist en creu del s. XV: una gruixuda corona d’espines tallada, el cap reclinat damunt l’espatlla dreta, el cos vertical, allargat, en forma fusiforme, les cames molt llargues, la posició dels braços alçats; la sang, que regalima per tot el cos, brolla de les ferides provocades per la corona i els claus de les mans i els peus.


La talla arribà a Montserrat l’any 1990 dins la donació de l’arquitecte Xavier Busquets. Fins a l’any 2022 es trobava a la porteria del Monestir. Després de la seva restauració, s’ha instal·lat a la secció d’art antic del Museu. La vitrina ha estat costejada amb les aportacions del Cercle d’Amics del Museu de Montserrat.